Saturday, February 9, 2008

Pembuka Kata, Pemanis Bicara

A s s a l a m u a l a i k u m w . b . t . . .

Segala puji yang selayaknya buat Yang Maha Mencipta sekalian makhluk di atas muka bumi ini, TUHAN penguasa alam semesta. Hanya pada-Nya sahajalah segala pertolongan , petunjuk, keampunan, taubat, kecintaan dan pengharapan wajar disandarkan. Semoga DIA sentiasa menyinari hati-hati maksiat ini dengan cahaya Rabbani-Nya agar jendela hati dapat disinari cahaya keimanan justeru mendekatkan diri ini kepada Khaliq yang sebenar.

Selawat dan salam ke atas junjungan besar yang tercinta, Nabi Muhammad s.a.w, penyudah segala Nabi dan Rasul, pembawa rahmat ke seluruh alam. Semoga Allah mengampunkan diri ini dan generasi terdahulu di kalangan para sahabat, tabiin, tabi' tabiin dan seluruh 'ulama yang telah banyak menyumbangkan jasa untuk Ad-Din Allah. Tanpa mereka, tidaklah akan berkembang pelan tindakan dakwah untuk memimpin umat Islam ke jalan yang mendapat Mardhatillah.